The University of the Third Age (Háskóli þriðja æviskeiðsins)
Með orðinu háskóli er hér átt við upprunalegu merkingu orðsins sem er hópur fólks sem vill helga tíma sínum í að fræðast. Heiti félagsins felur ekki í sér að félagsmenn skulu vera með háskólamenntun að baki - heldur eru allir velkomnir sem vilja bæta við sig þekkingu.

Þegar rætt er um hin mismunandi æviskeið er bernskan og unglingsárin oft kölluð fyrsta æviskeiðið, þá tekur við annað æviskeiðið sem er þá meginhluti starfsáranna með barnauppeldi, skyldur og skuldir. Þriðja æviskeiðið, sem stundum er nefnt „hin gullnu fullorðinsár“ tekur svo við. Þá er átt við þann tíma fullorðinsáranna sem einkennist af minni ábyrgð en fyrr á ævinni, oft viðunandi fjárhagsstöðu og góðri almennri heilsu. Þetta æviskeið, efri ár ævinnar í starfi og eftirlaunaaldurinn, getur varað mörg ár og áratugi og fólk á margra kosta völ þegar kemur að því að leita lífsfullnægju og finna sér tilgangsrík viðfangsefni. Þetta „unggamla“ eða „þriðja“ æviskeið á sér tiltölulega skamma sögu og er nátengt auknum lífslíkum þjóða og mannfjöldaþróun í samfélögum nútímans. Þau ár sem tengjast þessu skeiði eru breytileg frá einum einstaklingi til annars, en í starfi samtakanna U3A höfum við beint okkur að árunum eftir fimmtugt.

U3A í hnotskurn: Að læra svo lengi sem lifir (Lifelong learning) 


Eins og segir í samþykkt um U3A Reykjavík hyggjast samtökin ná tilgangi sínum m.a. með því að stofna hópa um viðfangsefni sem meðlimir samtakanna velja sjálfir, skipuleggja og sjá um fyrirlestra, ferðir og heimsóknir og að efla kynni við aðra innan og utan U3A hreyfingarinnar hvar sem er í heiminum. Starfsemi samtakanna hefur verið í samræmi við samþykktina.

Fjölmenn kynslóð, s.k. "baby boomers" er nú að komast á eftirlaunaaldur og er líkleg til að breyta ásýnd eftirlaunaaldursins. Lífslíkur þessa hóps eru meiri en kynslóðanna á undan, hópurinn verður meira menntaður en fyrri kynslóðir og mun ekki síst nota tækni í samskiptum sínum í mun ríkara mæli en áður. 

Hópavinna á félagsfundi 2015